Veterinárna klinika Tatryvet

Aktuálny OZNAM….
Deň otvorených dverí- DOD 2017 III. ročník- Svetový deň zvierat- pokyny k akcii
Vážení priatelia,
tak ako predminulý, minulý, tak aj tento rok sme pre Vás pripravili odmenu za vernosť našej klinike. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat majú všetci *stáli klienti* a “dočaskári” OZ CZD možnosť využiť bezplatné hematologické vyšetrenie krvi. Akcia sa uskutoční v sobotu 30.septembra 2017 od 9:00 – 15:00 v priestoroch referenčnej kliniky TatryVet.

Ako to bude prebiehať?
V piatok 1. septembra 2017 každý stály klient dostane SMS správu, ktorá ho odkáže na stránku kliniky www.tatryvet.sk, alebo na Facebook, Twitter, či Instagram. Je potrebné, aby ste do 20. septembra 2017 zaslali mailom na tatryvet@tatryvet.sk údaje, ktoré sú potrebné na Vaše zaregistrovanie na danú akciu. Mail má obsahovať:
• meno a priezvisko majiteľa- doprovodu – držiteľa – dočaskára, (napr. Ferko Piroh)
• telefonický kontakt na danú osobu, (napr. 0901 234 567)
• druh zvieraťa, ktorému budeme robiť vyšetrenie, (napr. pes, mačka, králik)
• meno zvieraťa, (napr. Lapaj)

My Vám zašleme potvrdzujúci mail, v ktorom bude presný čas odberu krvi a ID vyšetrenia ( napr. 10:20 hod – ID 1693). Výsledok vyšetrenia Vám oznámime osobne na klinike do 30 minút od odberu krvi.

*stály klient je klient, ktorého zviera využívajúce akciu (pes, mačka, králik) bolo u nás za posledných 12 kalendárnych mesiacov vakcinované kompletnou vakcínou (u psov DHPPiL4-R – u mačiek Tricat Trio- R, u králikov Myxo RHD)*

S úctou
kolektív referenčnej kliniky TatryVet

.

DOD 2017

DOD 2017

SDZ 2016
.
tatryvet_brozura_a5_modra_1

Video o klinike TatryVet

tatryvet_brozura_a5_modra_2

Rozpis služieb lekárov…

RS október- november- december 2017 Excel PJ 4Dr

RS október- november- december 2017 Excel PJ 4Dr


RS október- november- december 2017 Excel PJ 4Dr

Klinika Tatryvet je pracovisko vybavené 3 ambulanciami, samostatnou operačnou sálou, najmodernejšími diagnostickými a terapeutickými prístrojmi. Prístroje sú potrebné na rýchlejšie a presnejšie stanovenie diagnózy a z toho vyplývajúcu účinnú liečbu. Prístroje, ktoré používame sme znázornili pomocou ilustrácií v časti vybavenie kliniky. Získajte o nás viac informácií, alebo si pozrite našu ponuku služieb.

tatryvet_brozura_a5_modra_4

tatryvet_brozura_a5_modra_6

tatryvet_brozura_a5_modra_7

Každému zvieratku na našej klinike vedieme podrobný záznam v elektronickej forme- kartu pacienta. Lekársky záznam je vedený tak, aby ktorýkoľvek lekár z týmu bol schopný kontinuálne pokračovať v starostlivosti a liečbe daného pacienta.
Používame výhradne sterilné, nepoužité injekčné ihly a striekačky a jednorazové utierky. Pred každým pacientom stôl a pomôcky na vyšetrenie riadne dezinfikujeme…..
pokračovanie článku…..

Zásady správnej starostlivosti…

Kurzorom ukážte na obrázok psa a zobrazí sa bližší popis.

Očkovanie, preventívne prehliadkyStarostlivosť o chrupStarostlivosť o seniorov

© 2017 Veterinárna klinika Tatryvet
Tvorba webu: Štefan Koreň

WordPress