Služby

tatryvet-11

Chceme Vám poskytnúť čo najkvalitnejšiu lekársku starostlivosť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Aby sme to dosiahli, musíme sa neustále vzdelávať a posúvať vpred.
tatryvet_brozura_a5_modra_6
tatryvet_brozura_a5_modra_7

Nové poznatky a technológie si vyžadujú použitie modernej prístrojovej techniky a vybavenia. Táto prístrojová technika je finančne náročná a preto je jedným z hlavných ukazovateľov cien veterinárnych úkonov na našom pracovisku. Aktuálny cenník úkonov nájdete u nás v čakárni, alebo si pozrite cenník služieb priamo na tejto časti webovej stránky.

Moderne a kvalitne vybavená veterinárna klinika Tatryvet Vám ponúka obchod s krmivami ( Royal Canine a Hill’s pet ). Ponúkame možnosť bezplatne sa objednať na vakcináciu, ošetrenie, konzultáciu, zákrok a podobne. Časovo náročnejšie odborné vyšetrenia a chirurgické zákroky vykonávame len na objednávku. Výnimku tvoria urgentné stavy, ktoré riešime neodkladne.

Pes a mačka Tatryvet

Veterinárna klinika Tatryvet ponúka

 • Chirurgia hrudná a brušná
 • Preventívna starostlivosť ( ambulantné vyšetrenie, vakcinácia, odčervovanie )
 • Interná medicína – EKG, RTG, USG, vyšetrenie krvi
 • Stomatológia, odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom
 • Špeciálna starostlivosť ( starnúce, obézne zvieratá, mláďatá )
 • Dermatológia
 • Gynekológia malých zvierat
 • Onkológia – chemoterapia, onkochirurgia
 • Laboratórne vyšetrenia – moč, krv, hormóny
 • Čipovanie zvierat a vystavovanie petpasov
 • Predaj diétnych a kŕmnych zmesí Royal Canine a Hill’s pet
 • Výjazdy k pacientom
 • Poradenstvo pre chovateľov
 • Salón pre zvieratá
 • Röntgenológia ( na požiadanie aj zaslanie RTG snímkov e-mailom, alebo cez MMS )
 • Farebná ultrasonografia s dopplerom
 • Hospitalizácia zvierat

Cenník vybraných vakcinácií platný od 1.1.2016. Uvedené ceny sú v € bez DPH

Vakcinácie- konečné ceny v € bez DPH, zahŕňajú úkony, použité vakcíny a materiál Cena bez DPH
Infekčné choroby pes (psinka, parvoviróza, inf.hepatitída, parainfluenza, leptospira) 16,60 €
Kompletná vakcinácia pes ( psinka, parvoviróza, inf. Hepatitída, parainfluenza, leptospira+ besnota) 16,60 €
Infekčné choroby mačka (caliciviróza, panleukopénia, rhinotracheitída) 16,60 €
Infekčné choroby mačka (caliciviróza, panleukopénia, rhinotracheitída, chlamydióza ) 16,60 €
Infekčné choroby mačka (caliciviróza, panleukopénia, rhinotracheitída, chlamydióza, leukémia) (len na objednávku !) 28,80 €
Kompletná vakcinácia mačka (caliciviróza, panleukopénia, rhinotracheitída)+ besnota 16,60 €
Komplex kotercového kašľa u psov (intranazálna vakcína) 20 €
Babezióza psov (len na objednávku !) 44,50 €
Borelióza psov 18,70 €
Vakcinácia králika (mor+ myxomatóza) 16,60 €

Cenník vybraných služieb, úkonov a vybraných operácií platný od 1.1.2016. Uvedené ceny sú v € bez DPH

Vyšetrenia, základné úkony, poplatky (v € bez DPH ) Cena bez DPH
Klinické vyšetrenie základné 8,30 €
Aplikácia liečiva na ambulancii 1,60 €
Ušné vyšetrenie 8,30 €
Čistenie uší 8,30 €
Eutanázia pes, mačka, zviera drobné 12,50 €
Hospitalizácia pes/ mačka/ iné zviera do 12 hodín (umiestnenie pacienta do hospitalizačného boxu s nepretržitým odborným dohľadom, podávaním liekov, fluidnej terapie, EMR(urgentnej) starostlivosti. Cena nezahŕňa liečivá, krmivá- diéty a vyšetrenia) 16 €
Hospitalizácia pes/ mačka/ iné zviera do 24 hodín (umiestnenie pacienta do hospitalizačného boxu s nepretržitým odborným dohľadom, podávaním liekov, fluidnej terapie, EMR(urgentnej) starostlivosti. Cena nezahŕňa liečivá, krmivá- diéty a vyšetrenia) 33 €
Injekcia podkožná, vnútrosvalová 2,90 €
Odstránenie kliešťov 3,00€
Análne žľazy- bežná toaleta 2,50€
Anestézia celková injekčná (používame výlučne anestetiká s možnosťou revertovateľnosti- tj. po ukončení zákroku zviera elegantne preberieme do plného vedomia) 16,00€
Anestézia celková inhalačná(izoflurán+ O2+ N2O)+ intubácia (najšetrnejší spôsob anestézie, keď počas zákroku zaintubované zviera dýcha zmes anestetických plynov, použitie u starších a polymorbídnych pacientov, takisto možnosť okamžitého prebudenia po zákroku) 58,00€
RTG pes/ mačka/zviera drobné- neobmedzený počet snímkov daného regia(Digitálne zhotovený snímok spolu s CD nosičom) 25,00€
USG vyšetrenie 20,00€
EKG vyšetrenie ( 5 kanálový EKG prístroj) 16,00€
Strihanie pazúrikov 2,50€
Čipovanie (úkon+ čip ISO) 10,80€
Vystavenie PET pasu+ Čipovanie ( administratívny úkon, pas, čip, čipovanie) 27,00€
Pohotovostný príplatok mimo ordinačných hodín 25,00€
Pohotovostný príplatok mimo ordinačných hodín pre stálych klientov (stály klient je klient, ktorého zviera využívajúce akciu bolo na našej klinike za posledných 12 kalendárnych mesiacov vakcinované kompletnou vakcínou ) 0 €
Sterilizácia sučka (ovariectomia/ovariohysterectomia) 60,00€
Kastrácia pes 30,00€
Sterilizácia mačka (ovariectomia/ ovariohysterectomia) 30,00€
Kastrácia kocúr 30,00€
Odstránenie zubného kameňa (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, injekčnú anestézu, stomatologický úkon{ ultrazvukové odstránenie zubného kameňa, antiflogistická laváž, leštenie abrazívnymi pastami a gélmi}, materiál, pooperačnú starostlivosť a hospitalizáciu ) 50,00€
Odstránenie zubného kameňa pre Stáleho klienta(stály klient je klient, ktorého zviera využívajúce akciu bolo na našej klinike za posledných 12 kalendárnych mesiacov vakcinované kompletnou vakcínou ) 25,00€
Dilatácia a torzia žalúdka psa 400,00€
Operácia luxácie kolenného kĺbu, ruptúra skríženého väzu 250,00€

U našich pacientov, ktorí sú v aktuálnej liečbe, pohotovostný príplatok neúčtujeme.

Upozornenie:
Odhadovaná celková cena je orientačná a skutočná hodnota poskytnutých veterinárnych služieb sa môže meniť v závislosti od vývoja zdravotného stavu pacienta. Preto rozdiel medzi odhadovanou a skutočnou cenou sa môže pohybovať v rozmedzí asi 30%

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri preberaní pacienta na hospitalizáciu, diagnostiku alebo chirurgický zákrok, si vyhradzujeme právo požadovať zálohu vo výške 30-60 % celkových predpokladaných nákladov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že naša Veterinárna klinika nie je finančná spoločnosť naše služby neposkytujeme na splátky.

Všetky úkony vykonané na našom pracovisku sú splatné bezprostredne po ich vykonaní, resp. pri odovzdávaní pacienta do rúk majiteľa- držiteľa- doprovodu.

Ceny za veterinárne úkony nezahrnuté v cenníku sú predmetom dohody medzi ošetrujúcim lekárom a klientom (majiteľom, doprovodom – držiteľom zvieraťa).

Na klinike je možnosť platby platobnou kartou.

MVDr. Pavol Jurčo

© 2018 Veterinárna klinika Tatryvet
Tvorba webu: Štefan Koreň

WordPress