Vyhlásenie

Právna zodpovednosť, ochrana údajov

Veterinárna klinika Tatryvet a ani ďalšie tretie strany nezodpovedajú za žiadne škody (škôd vyplývajúcich zo straty ziskov, stratených údajov, alebo prerušenia obchodovania). Riadime sa podľa § 24 zákona č. 428/2002 Z.z.v znení neskorých predpisov o ochrane osobných údajov.

Autorské práva, netiketa

Web Veterinárna klinika Tatryvet je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie obsahu, alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez súhlasu autorov výslovne zakázané! Správajte sa tak, aby ste nepoškodovali ostatných používateľov, neuverejňujte falošné údaje, uvažujte o dôsledkoch, ktoré spôsobíte vlastným konaním. Pri porušení pravidiel máme právo na vymazanie Vašich údajov, textov a reakcií.

Prístupnosť webového sídla

Veterinárna klinika Tatryvet dodržuje pravidlá tvorby prístupného webu pre účely novely zákona č. 365/2000 Sb. o informačných systémoch verejnej správy. Na prácu používame legálny software GIMP, InkScape, PSPad. Aplikácie dopĺňame ilustráciami a ikonami, ktoré sú voľne dostupné pre komerčné účely.

© 2018 Veterinárna klinika Tatryvet
Tvorba webu: Štefan Koreň

WordPress